Het dikke ik en de liberale kernwaarden

De meeste liberalen kennen de kernwaarden van de VVD. De eerste twee: vrijheid en verantwoordelijkheid zijn vooral gericht op het individu en de andere drie meer op de samenleving: sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid. Sociale rechtvaardigheid blijkt vaak het lastigst te doorgronden. Het is namelijk veel meer dan een liberaal excuus om bijstand te kunnen verlenen.

Lees verder

Ruimte voor regionale en lokale politiek

Lokaal 13 organiseerde voor 6 februari 2015 een symposium waar werd gezocht naar “Ruimte voor lokaal beleid”. Een van de aangedragen voorbeelden is de plaatsing van windturbines. Deze column is mijn voorwoord van de forumdiscussie.

De opwarming van de aarde, global warming, neemt veel ruimte in op de redactiepagina’s van de kranten. Global warming, Antropogenic global warming (AGW), Catastrophic antropogenic global warming (CAGW) of recent Climate change. Steeds andere benaming, preciezer of dreigender, voor een onheil dat op ons afkomt. Dit was overigens na de global cooling, een periode tussen 1940 en 1970 toen de media aangaven dat een nieuwe ijstijd zou aanbreken en dat we meteen maatregelen moesten nemen om de wereld te redden.

Lees verder

Onderhandelen in Kroatië

Een van de leuke aspecten van het lid zijn van de ELDR is dat liberalen contact hebben met zusterpartijen in andere delen van Europa. Al geruime tijd is er veel samenwerking met Kroatië waar de HNS nu deel uitmaakt van de regering. Zij zijn een kleine, maar constante factor in de Kroatische democratie. In samenwerking met de VVD organiseren zij vaardigheidstrainingen voor raadsleden, politieke bestuurders en afdelingsbestuurders uit het hele land. Enerzijds voor het versterken van de onderlinge banden en anderzijds om van mensen met een onbelaste achtergrond tips en aandachtspunten te horen op het gebied van professionele vaardigheden. De VVD-trainers worden daar bijzonder gewaardeerd omdat wij de mensen veel laten oefenen in plaats van het houden van ellenlange colleges.
Lees verder

Jeugdleiders in Moldavië

Op 16 en 17 maart 2012 zijn Nanda Kelly en ik in Moldavië geweest om de liberale jeugdleiders te trainen. Wouter Schroer van VVD international begeleidde de training. De groep bestond uit ongeveer 25 jongeren die in hun gebied met kleine en soms grote groepen jongeren wat voor Moldavië willen betekenen. Lees verder

Training onderhandelen in Kroatië

Kroatië is hard bezig om een steeds sterkere democratie te worden. Net als in Nederland proberen verschillende partijen samen te werken om hun land goed te besturen. Een van de kwaliteiten is zodanig onderhandelen dat zowel jijzelf als je onderhandelingspartner met opgeheven hoofd de onderhandeling kunnen afronden. Dat gaat niet vanzelf en ik mocht gemeentepolitici in Kroatië een training in onderhandeling geven.

Lees verder

Hamsterverbindingsgebieden: de Korenwolf

De Korenwolf, wie kent hem niet? Prominente Nederlanders hebben in 1999 in een caravan een hamsterwake gehouden omdat, volgens Das&Boom, dit diertje balanceert op het randje van uitsterven. De rechter heeft 29 augustus 2011 een uitspraak in kort geding gedaan dat de verbindingszones moeten worden hersteld, daar moet de staatssecretaris voor zorgen.
Lees verder

Training in Georgië

Van 27-30 mei verzorgden Bert Homan en ik, namens VVD-internationaal, de training ‘Lessons of Liberalism’. Jongeren van 18-28 jaar uit Georgië, Armenië en Azerbeidzjan kwamen bij elkaar in een bergdorpje in Georgië. Het is niet gebruikelijk dat er goede contacten zijn tussen de mensen uit deze landen, ze worden opgevoed met het idee dat de ander niet deugd. Zo tweette één van de deelnemers op vrijdag: “Toen ik bij de Azeri’s aan tafel ging zitten stapte er een op. Hij wilde niet met een van ons aan tafel.”
Lees verder

Waterspitsmuis bij de Delfse Schie

In de vaarweg Delftse Schie zitten van oudsher twee haakse bochten. Deze bochten vormen een knelpunt voor de beroeps- en recreatievaart. Schepen moeten manoeuvreren, kunnen elkaar in de bocht niet passeren en er is geen uitloop bij eventuele calamiteiten. Dit lastige gemanoeuvreer levert stank, geluid en uitstoot van gassen van vaartuigen en erosie aan de oevers, daarbij is het een behoorlijke overlast voor omwonenden.
Lees verder

Het failliet van de Noordse Woelmuis (microtus oeconomus)

Woensdag zat de publieke tribune vol men betrokken mensen uit Voorne Putten. De provincie heeft zich voorgenomen om een boer te dwingen zijn grond te verkopen om er natuur van te maken. In opdracht van de rijksoverheid, weliswaar. Duizenden hebben gereageerd en nu zijn er 50 mensen gekomen om ons, de Statenleden, ervan te overtuigen dat het geen goed plan is.
Lees verder