Wat doet de gemeenteraad (en wanneer?)

Als ik aan gemeenteraadsleden vraagt wat ze in de raadsvergadering nu uiteindelijk doen, krijg ik uiteenlopende antwoorden. Debatteren, het college controleren, discussiƫren, volkvertegenwoordigen maar pas na een tijdje komt het hoge woord eruit: we nemen besluiten.

Hoe vaak verandert de mening van een raadslid of fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering? Zelden. Dus het debat in de raadsvergadering heeft niet als doel om de andere raadsleden te overtuigen maar om aan elkaar, het publiek (thuis) en de pers verantwoording af te leggen over de keuzes, over het stemgedrag. Ook kan je de andere partijen tot verantwoording roepen: hoe kan het dat jullie … terwijl in jullie verkiezingsprogramma staat …?

Lees verder

Debatteren

Wie een commissievergadering of een raadsvergadering bezoekt of on-line volgt, zal zich afvragen wat er gebeurt. Bij een vergadering of debat verwacht je een interactie tussen de deelnemers. Men reageert op elkaar en probeert elkaar te overtuigen. Maar in de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissie gebeurt er wat anders.

Lees verder

Ondernemerspartij of volkspartij

Op bijeenkomsten wordt vaak gezegd dat de VVD een ondernemerspartij is. Veel mensen beamen dat, maar ik zie ook ongemakkelijke blikken.

De VVD is een liberale partij. Dat houdt in dat de vrijheid van het individu als uitgangspunt wordt genomen. De vrijheid die beperkt wordt door de vrijheden van andere deelnemers van de samenleving. In die context hebben mensen het recht op maximale (en niet absolute) vrijheid, autonomie, zelf keuzes maken. En dit steeds binnen de relatie met de omgeving. Het is vrijheid en verantwoordelijkheid. Lees verder