Natuurwaarde 2.0 meet geen biodiversiteit

De laatste tijd komt de biodiversiteit steeds meer in de publieke belangstelling te staan, dat wil zeggen in de media en bij sommige politici. De meeste Nederlanders weten niet wat het is of wat het betekent. Er duiken cijfers op dat in Nederland de natuurwaarde nog maar 19% is (zie Compendium voor de leefomgeving). Let op: natuurwaarde wordt gebruikt in plaats van biodiversiteit!

Leg uit!

Lees verder

Onderhandelen in Kroatiƫ

Een van de leuke aspecten van het lid zijn van de ELDR is dat liberalen contact hebben met zusterpartijen in andere delen van Europa. Al geruime tijd is er veel samenwerking met Kroatiƫ waar de HNS nu deel uitmaakt van de regering. Zij zijn een kleine, maar constante factor in de Kroatische democratie. In samenwerking met de VVD organiseren zij vaardigheidstrainingen voor raadsleden, politieke bestuurders en afdelingsbestuurders uit het hele land. Enerzijds voor het versterken van de onderlinge banden en anderzijds om van mensen met een onbelaste achtergrond tips en aandachtspunten te horen op het gebied van professionele vaardigheden. De VVD-trainers worden daar bijzonder gewaardeerd omdat wij de mensen veel laten oefenen in plaats van het houden van ellenlange colleges.
Lees verder

Hamsterverbindingsgebieden: de Korenwolf

De Korenwolf, wie kent hem niet? Prominente Nederlanders hebben in 1999 in een caravan een hamsterwake gehouden omdat, volgens Das&Boom, dit diertje balanceert op het randje van uitsterven. De rechter heeft 29 augustus 2011 een uitspraak in kort geding gedaan dat de verbindingszones moeten worden hersteld, daar moet de staatssecretaris voor zorgen.
Lees verder

Waterspitsmuis bij de Delfse Schie

In de vaarweg Delftse Schie zitten van oudsher twee haakse bochten. Deze bochten vormen een knelpunt voor de beroeps- en recreatievaart. Schepen moeten manoeuvreren, kunnen elkaar in de bocht niet passeren en er is geen uitloop bij eventuele calamiteiten. Dit lastige gemanoeuvreer levert stank, geluid en uitstoot van gassen van vaartuigen en erosie aan de oevers, daarbij is het een behoorlijke overlast voor omwonenden.
Lees verder

Het failliet van de Noordse Woelmuis (microtus oeconomus)

Woensdag zat de publieke tribune vol men betrokken mensen uit Voorne Putten. De provincie heeft zich voorgenomen om een boer te dwingen zijn grond te verkopen om er natuur van te maken. In opdracht van de rijksoverheid, weliswaar. Duizenden hebben gereageerd en nu zijn er 50 mensen gekomen om ons, de Statenleden, ervan te overtuigen dat het geen goed plan is.
Lees verder