Ondernemerspartij of volkspartij

Op bijeenkomsten wordt vaak gezegd dat de VVD een ondernemerspartij is. Veel mensen beamen dat, maar ik zie ook ongemakkelijke blikken.

De VVD is een liberale partij. Dat houdt in dat de vrijheid van het individu als uitgangspunt wordt genomen. De vrijheid die beperkt wordt door de vrijheden van andere deelnemers van de samenleving. In die context hebben mensen het recht op maximale (en niet absolute) vrijheid, autonomie, zelf keuzes maken. En dit steeds binnen de relatie met de omgeving. Het is vrijheid en verantwoordelijkheid.

We zien dat terug in de mensenrechten waarop iedereen aansprak mag maken. Dit liberale uitgangspunt wordt in naam door velen gedeeld, vandaar dat we praten over een liberale samenleving. Zo kennen we ook de liberale democratie. Niet de gewone democratie waar de meerderheid beslist, maar liberaal. De meerderheid mag niet de rechten van individuen of minderheden belemmeren omdat ze met de meerderheid zijn.

Om de mensen de meeste vrijheid te geven, moet de inperking door de overheid gering zijn. Lage belasting en weinig beperkende regels om zo de eigen kracht en mogelijkheden maximaal ruimte te geven. Het is logisch dat ook ondernemers dat prettig vinden, het geeft hen meer ruimte om te ondernemen. Omdat zoveel ondernemers zich thuis voelen bij de VVD, leeft soms het beeld dat we die achterban extra moeten bedienen, dat we een ondernemerspartij zijn.

Maar teveel vrijheid voor de ondernemer kan ten koste gaan van het individu. We zien dat, vanwege gewenste flexibiliteit van de ondernemer er ongewenste effecten zijn voor de werknemer zoals 0-urencontracten die geen goede basis zijn om een gezin van te onderhouden. Mensen die, niet vanuit ondernemerschap, geen andere mogelijkheid zien dan als ZZP’er te werken. De vrijheid van de ondernemer gaat hier ten kosten van het individu.

De VVD lijkt in dergelijke gevallen te kiezen voor de ondernemer en zich minder gelegen laat liggen aan de individuele mens, die echter de basis vormt van onze ideologie. De VVD zal zich moeten herbezinnen op de liberale kernwaarden en de mensen waar we het voor doen. Dat kan betekenen dat de ondernemers niet alle ruimte krijgen die ze willen, maar de inwoners van het land verdienen ook enige bescherming. We zijn tenslotte een volkspartij.