Politiek

Bij toeval ben ik terecht gekomen in de politiek en het heeft me enorm gegrepen. Als de gemeente zijn werk goed doet, valt dat niet zo op, maar als het niet goed gaat merken de mensen dat in de dienstverlening of in de te hoge belasting. Hoe hard wordt er in uw straat gereden en hoe hard voor de basisschool langs? Wordt vrachtverkeer om het woongebied geleid of moet het erdoorheen? Is er ruimte voor trapveldjes en een zwembad? De gemeentepolitiek gaat erover.

Bij provinciale politiek is dat soms nog ingrijpender. De provincie gaat voor het grootste deel over het platteland. Dat betekent landbouw, natuur en de grenzen van de bebouwingen. Maar ook economie, waar wel en waar geen bedrijven en infrastructuur.

Heel opvallend is dat waar de natuur steeds meer ruimte krijgt, vooral de landbouw de prijs betaalt. Polders die onder water gezet worden, strenge regels wanneer wel of niet gemaaid mag worden en steeds meer regels om gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.

De landelijke politiek geniet meer bekendheid omdat de media daarin geïnteresseerd zijn. Maar weet u echt wat een windmolen kost en oplevert aan energie? Of hoe gevaarlijk kernenergie is?

Politiek is een vak waarbij je je helemaal moet inzetten voor de ideale wereld. Links en rechts doen dat met grote inzet en oprechte overtuiging. Dat geldt voor politici, maar ook voor de vele ambtenaren die uiteindelijk de plannen realiseren.