Gemeente Woerden

Eind oktober 2016 wordt ik benoemd in de gemeente Woerden om als wethouder de portefeuille Ruimtelijke ordening, vastgoed en ICT te beheren. Bij het vertrek van collega’s kwamen daar het beheer van de openbare ruimte, wonen en verkeer bij.

Woerden is een middelgrote gemeente in Utrecht en kan bogen op een professioneel ambtelijk apparaat. Op het gebied van ruimtelijke ordening gaat het over woningbouwprojecten in de stad en de omliggende dorpen. Voor elk geldt een eigen woonvisie die is toegespitst op de lokale omstandigheden. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de opvang van vluchtelingen die een plek in onze samenleving moeten krijgen. Het lukt om een paar projecten te versnellen, maar de druk blijft groot.

Middelland is een kantorengebied dat te groot is voor Woerden. We besluiten in overleg met eigenaren en gebruikers om de noordkant van het gebied om te vormen naar woningbouw. Daarbij geeft Woerden veel ruimte aan particulier initiatief.

Het nieuwe stadhuis is voortvarend van stad gegaan, maar bij de sloop vindt een noodlottig ongeval plaats. Een van de medewerkers van de sloper komt te overlijden. Daarnaast blijken er onzichtbare gebreken die voor een aanzienlijke kostenstijging zorgen. De gemeenteraad kan gelukkig goed meedenken en besluit ruimte voor de aanpassingen te maken.

De openbare ruimte is al jaren het kind van de rekening. In deze periode wordt zichtbaar wat de werkelijke beheerkosten moeten zijn en dat is een forse tegenvaller. Ik ben blij dat het gelukt is om het inzicht in het beheer zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Bij de verkiezingen in 2018 valt de VVD buiten de boot en eindigt voor mij een fantastische periode. Ik ben raad, ambtenaren en inwoners buitengewoon dankbaar voor de fantastische samenwerking.