Provincie-ervaring

Resultaten

Hier staan wat van de resultaten die ik in de loop van mijn eerste periode als Statenlid heb bereikt. Het is een indruk.

Contacten

Een van de leukste dingen in de politiek is de contacten die ik heb met inwoners van de provincie, raadsleden, wethouders en burgemeesters. Zij praten vanuit hun lokale kennis, betrokkenheid en overtuiging. Zo reis ik van De Zilk naar Giessenlanden en van Nieuwkoop naar Ouddorp.

Vice-fractievoorzitter

Vanuit deze rol ben ik een soort vliegende keep in de fractie. Hoewel de aanleiding niet leuk was, heb ik de fractievoorzitter mogen vervangen bij de algemene beschouwingen van 2009. Een boeiende en leerzame ervaring omdat het in de onderhandelingen ook echt ergens om ging, met name de kustuitbreiding van Zuid-Holland: de zandmotor.

Natuur in balans

Een belangrijke rol heeft de provinie op het gebied van natuur. Dat wil niet zeggen dat we overal natuur moeten willen en in die discussie lijkt het alsof de VVD tegen natuur is. Niets is minder waar!

De VVD heeft gestreden, en verloren, voor het behoud van de open ruimte bij vliegveld Valkenburg. Een fantastisch mooi gebied waar een klein dorp in gebouwd gaat worden: 5000+ woningen.

De noordse woelmuis, een knaagdiertje dat leeft in bijna een kwart van de wereld, heeft een Nederlandse ondersoort. Die komt voor op Tessel, Boven Amsterdam, Tiengemeenten, Goeree, Voorne en de Hoeksche Waard. Nu moeten we het belang wegen van deze Nederlandse ondersoort tegen de akkerbouwer op Zuidoord. Moet de akkerbouwer eraf voor de Noordse Woelmuis? Ik vind van niet!

De waterspitsmuis komt voor van West-Europa tot voorbij Mongoliƫ. Moet die beschermd worden in Nederland en een verbetering van de vaarwegen (Delftse Schie) tegenhouden? Ik vind van niet!

De provinciale structuurvisie

Hiermee vervangen we de regelgeving van de streekplannen in een document. Bij de behandeling voor de zomer van 2010 heeft de VVD een goede bijdrage kunnen leveren. Wij vroegen en kregen de aandacht voor zoet water in het Haringvliet. Dat lijkt nu rijksbeleid te worden. Wij vroegen aangepaste natuuraanleg op Goeree Overflakkee en dat werd gesteund en ook dat lijkt nu rijksbeleid te worden.

Maar er zijn ook schijnbare details die we niet moeten vergeten: Hillegom vroeg om een paar extra meters bouwruimte om een historische bollenschuur te behouden. Dat VVD voorstel werd gesteund. Ook ons voorstel voor een betere bescherming van het gebied rondom de Rotte werd gesteund. Op sommige dossiers zijn die details ook belangrijk.

De cultuurhistorie zie je terug in de landgoederen. Het eerste amendement hierover heb ik al ik 2007 ingediend en die werd breed door de Staten gesteund.. En ook het Groene Hart heeft onze bijzondere aandacht hoewel het een lastige balans is. Windmolens die je over een afstand van vele kilometers ziet, ontsieren het Groene Hart. Maar een rondweg om Alphen, om het verkeer uit het centrum te houden, is voor de Alphenaren noodzakelijk. Die balans, daar is de provincie voor.

Zo kan ik veel voorbeelden noemen: die resultaten smaken naar meer!

Lastige dossiers

De Windmolens horen hier bij. Er zijn bij het coalitieakkoord afspraken gemaakt, maar de informatie over deze machines is steeds ongunstiger. Het rendement is veel lager dan voorgesteld en ze zullen nooit een echt duurzame bijdrage kunnen leveren. Het is vooral symboolpolitiek. De VVD probeert ze uit de nationale landschappen te weren en ze vooral in lijnopstellingen langs het water te plaatsen.