Gemeente Montfoort

Een kleine gemeente van 14.000 inwoners. Twee mooie kernen, de dorpskern in Linschoten en de binnenstad van Montfoort. De nieuwe coalitie zoekt een nieuwe bestuursstijl. Zakelijker, professioneler bij voorkeur ervaren bestuurders. Twee wethouders hebben college-ervaring, één wethouder heeft echt verstand van financiën.

Het eerste probleem is ontvlechten van IJsselstein. Na jaren met een ambtelijke fusie gewerkt te hebben, is de liefde voorbij. Net voor deze collegeperiode heeft IJsselstein de samenwerking opgezegd. We bouwen een nieuwe organisatie op, gemeentesecretaris, managers en medewerkers moeten zichzelf opnieuw uitvinden. En het lukt. Veel medewerkers uit de oude samenwerking vinden de stijl en de sfeer van Montfoort fijn en we beginnen met veel ervaren mensen die de gemeente al kennen.

Maar dan zijn we er nog niet. Veel oude dossiers zijn blijven liggen, de samenwerking met de ODRU loopt stroef en op veel gebieden zijn er geen goede afspraken, er is geen beleid. De bezetting van de gemeente is krap. We kunnen de winkel openhouden, maar denkkracht om in te spelen om veranderingen in de samenleving is er nauwelijks. Toch lukt het om de financiën transparant te krijgen, een woonvisie op te stellen en te beginnen met gebiedsontwikkeling.

De gemeente is arm. Hoe we het ook onderzoeken, wij blijken geen rare dure dingen te doen, maar de uitkering van het rijk blijft achter bij de taken. Toch staan we niet stil. De beheerplannen van de openbare ruimte worden geactualiseerd, oftewel wat moeten we doen om onze eigendommen hun waarde te laten behouden. Wegen, begraafplaatsen, groen, riolering en nog veel meer.

Er is ruimte voor projecten die klein zijn, zoals de bouw van een urnenmuur, of die groot zijn zoals het overnemen van de openbare verlichting, die meteen vernieuwd en verduurzaamd word en dat met lagere jaarlijkse kosten. We initiëren en ondersteunen vele bouwprojecten en er wordt ruimte gezocht om dit in de toekomst sneller te laten doen.

De binnenstad krijgt een make-over. Om Montfoort aantrekkelijker te maken wordt een groot project opgestart om het verkeersluw en toegankelijk te maken. Online kunnen de inwoners meepraten en de raad heeft het plan bekrachtigd. Andere verkeersroutes, herinrichten belangrijke wegen, verplaatsen markt, parkeerregime op de schop, extra parkeerplaatsen. Er moet veel gebeuren.