Gemeente Boskoop

In 1994 kwam ik vrij onverwacht in de gemeenteraad. Meteen ook in de oppositie. We hebben in deze periode beoordeeld hoe de coalitie de problemen van Boskoop aanpakte. We werden er niet vrolijk van.

In 1998-2002 deed de VVD mee aan de coalitie en werd ik wethouder. In deze periode werd geïnventariseerd hoe groot de problemen in Boskoop waren. Van alle onderdelen zijn cyclische beheersplannen gemaakt, zodat we weten wat op lange termijn het instand houden hiervan kost. Dit leidde onherroepelijk tot een artikel 12 aanvraag en honorering. Het eerste opzienbarende resultaat was de reconstructie van de Zijde. De verkeersader van Boskoop werd grondig aangepakt. Nu rijdt het verkeer er langzamer en zijn er verhoogde fietspaden. De kinderen kunnen weer veilig naar de voetbal.

De communicatie werd geheel veranderd. Bij alle reconstructies kunnen de belanghebbenden hun wensen kenbaar maken. Hiermee gaat de projectleider aan de slag en tijdens een tweede avond wordt het resultaat gepresenteerd. Nu wordt er echt rekening gehouden met de burgers, al is natuurlijk nooit iedereen tevreden.

De slappe bodem is een verhaal apart, vandaar dat dit op een aparte pagina staat. Dit geldt ook voor de activiteiten bij de milieudienst.

In de periode die volgt 2002-2006 wordt de ingeslagen weg doorgezet. Er wordt een rondweg rond Boskoop-oost voorbereid, waarvan ik nog net de aanbestedingen heb mogen meemaken. Ook wordt de aanzet voor de westelijke randweg gegeven. Het beleid voor locatieontwikkeling wordt in gang gezet. Structuurplan, welstandsnota en de voorbereiding van de bestemmingsplannen.

Het bureau BMC heeft de bestuurskracht van Boskoop onderzocht. We kwamen er zeer positief uit. Citaat: Boskoop is met een indrukwekkende inhaalrace bezig. Met het verkrijgen van de artikel 12 status heeft de gemeente mogelijkheden gekregen om achterstanden in beleid en beheer in te lopen. Die mogelijkheden zijn goed benut.
Nog een citaat: Voor de middellange termijn constateren wij dat het bestuur van de gemeente Boskoop open staat voor toekomstige opgaven en de lijnen naar de toekomst met durf en visie uitzet.

Hier zien we wat eendrachtige samenwerking tussen gemeentebestuur en ambtelijk apparaat kan bereiken. Goed gevoel!

Afscheid
Bij de afscheidsreceptie hebben veel mensen mij toegesproken. Soms zo lovend dat ik bijna dacht dat dit over een ander ging. Uit de handen van de burgemeester mocht ik de Erepenning in goud en het Ereburgerschap der gemeente Boskoop ontvangen. De raad heeft dit bij unanimiteit besloten. Dit is een geweldige eer, waar ik erg blij mee ben.