Geweld

De laatste tijd worden we bestookt met termen als geweldloos verzet of vreedzaam protest. Twee termen die gebruikt worden en die diametraal staan tegenover de werkelijkheid.

Lees verder

Tolerantie

Liberalen streven een samenleving na waar iedereen de mogelijkheid krijgt om richting te geven aan zijn leven. In een samenleving houd je rekening met elkaar, je bent niet alleen. Jouw streven naar vrijheid heeft gevolgen voor anderen. Daar moet je rekening mee houden.

Het begrip gelijkwaardigheid heeft als doel te snappen dat die ruimte om richting te geven aan je leven er voor iedereen moet zijn. Niemand uitgezonderd. Dus ieder recht wat ik voor mezelf claim, moet ik ook aan anderen gunnen. Dat moet ik ook voor anderen claimen. Want als we gelijkwaardig zijn, geldt voor de ander wat ook voor mij geldt.

Lees verder

Koranverbranding verbieden?

John Stuart Mill heeft een boek geschreven “Over de vrijheid”. Een van zijn belangwekkende uitgangspunten is dat mensen rekening houden met elkaar. En ook dat we de samenleving tegen aanvallen of toegebrachte schade te verdedigen. Zo is de vrijheid van meningsuiting niet absoluut. De ander heeft niet het recht om niet beledigd te worden. Maar je mag ook geen schade toebrengen zoals ten onrechte “brand” roepen in een vol theater waar paniek kan ontstaan zonder dat er een aanwijsbare noodzaak is.

Lees verder

Dat mag ik toch zeggen?

Ja. De vrijheid van meningsuiting gaat ver. Ooit bedoeld om mensen te beschermen die kritiek op de overheid hebben, vandaar dat het in de grondwet staat. Maar dat iets mag, wil niet zeggen dat het ook moet, of verstandig is.

Oorlogen worden begonnen om wat mensen zeggen. Huwelijken worden ontbonden om wat mensen zeggen. Relaties worden onmogelijk om wat mensen zeggen. De houding dat iedereen alles altijd zegt, zorgt zo voor een onleefbare samenleving.

Lees verder

Wat doet de gemeenteraad (en wanneer?)

Als ik aan gemeenteraadsleden vraagt wat ze in de raadsvergadering nu uiteindelijk doen, krijg ik uiteenlopende antwoorden. Debatteren, het college controleren, discussiƫren, volkvertegenwoordigen maar pas na een tijdje komt het hoge woord eruit: we nemen besluiten.

Hoe vaak verandert de mening van een raadslid of fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering? Zelden. Dus het debat in de raadsvergadering heeft niet als doel om de andere raadsleden te overtuigen maar om aan elkaar, het publiek (thuis) en de pers verantwoording af te leggen over de keuzes, over het stemgedrag. Ook kan je de andere partijen tot verantwoording roepen: hoe kan het dat jullie … terwijl in jullie verkiezingsprogramma staat …?

Lees verder

Debatteren

Wie een commissievergadering of een raadsvergadering bezoekt of on-line volgt, zal zich afvragen wat er gebeurt. Bij een vergadering of debat verwacht je een interactie tussen de deelnemers. Men reageert op elkaar en probeert elkaar te overtuigen. Maar in de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissie gebeurt er wat anders.

Lees verder

Politiek correct

De mens is een groepsdier. We houden ervan om met anderen samen te zijn en stemmen ons gedrag daarop af. We gedragen ons anders in een familiesituatie dan op het werk. Je houdt rekening met anderen door jouw vrijheid van meningsuiting te temperen met hoffelijkheid en wellevendheid. Daarom lukt het ons om een redelijk succesvolle samenleving vorm te geven.

Hoe we ons dan gedragen hangt af van tijd, plaats en gezelschap. Er zijn lokale gebruiken die geleid hebben tot gezamenlijke waarden en gegroeide, vaak ongeschreven regels, de normen van een groep. De ongeschreven regels zijn niet altijd star, maar je merkt binnen de groep wel wanneer je er te ver overheen gaat. We zijn flexibel genoeg om daarmee om te gaan

Lees verder